Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

NZOZ Lecznictwo Stacjonarne

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

61 227 41 81
61 227 41 82

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

61 227 41 50 (ordynator)
61 227 41 56 (dyż. pielęg.)

- Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

61 227 41 20 (ordynator)
61 227 41 21 (dyż. lek.)
61 227 41 24 (sekretariat)

- Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Kardiologicznym

61 227 41 90 (ordynator)
61 227 41 91 (dyż. lek.)
61 227 41 93 (dyż. pielęg.)

- Oddział Chirurgiczny

61 227 41 31 (dyż. lek.)
61 227 41 33 (dyż. pielęg.)
61 227 41 34 (sekretariat)

- Oddział Neurologiczny

61 227 41 70 (ordynator)
61 227 41 71 (dyż. lek.)
61 227 41 73 (dyz. pielęg.)

- Oddział Onkologiczny i chemioterapii

61 227 41 75 (ordynator)
61 227 41 76 (dyż. pielęg.)

- Oddział Onkoterapii

61 227 42 60 (sekretariat)
61 227 42 64 (dyż. lek.)

- Oddział Chirurgii Onkologicznej

61 227 41 40 (ordynator)
61 227 41 41 (dyż. lek.)
61 227 41 43 (sekretariat)
61 227 41 42 (dyż. pielęg.)

- Oddział Kardiologiczny

61 227 41 60 (ordynator, sekretariat)
61 227 41 63 (dyż. pielęg.)
61 224 41 61 (dyż. lekarska)

NZOZ Lecznictwo Ambulatoryjne

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych 61 227 42 22
Diabetologiczna 61 227 42 22
Dermatologiczna 61 227 42 33
Neurologiczna 61 227 42 21
Gastroenterologiczna 61 227 42 22
Reumatologiczna 61 227 42 20
Ortopedyczna 61 227 42 21
Okulistyczna 61 227 42 39
Otolaryngologiczna 61 227 42 21
Urologiczna 61 227 42 45
Chirugiczna 61 227 42 21
Kardiologiczna 61 227 42 36
Onkologiczna 61 227 41 68
Pulmonologiczna 61 227 42 21
Chirurgii Onkologicznej 61 227 42 20
Psychologiczna 61 227 42 40
Psychiatryczna 61 227 42 40
Medycyny Pracy 61 227 42 08
Poradnia Lekarza Rodzinnego 61 227 42 20
Stomatologii Zachowawczej 61 227 42 85
Chirurgii Stomatologicznej 61 227 42 82
Stomatologii dziecięcej 61 227 42 82
Protetyczna 61 227 42 83
Chirurgii naczyń 61 227 42 22
Neurochirurgiczna 61 227 42 21
Ginekologiczna 61 227 42 35
Poradnia protetyczna 61 227 42 38
Poradnia w Luboniu 61 830 33 18

PRACOWNIE:

Mammografii 61 227 42 16
Tomografii Komputerowej tel./fax 61 227 42 10
Densytometrii 61 227 42 10
Radiologiczna 61 227 42 11
Ultrasonografii ( USG) 61 227 42 11
USG Doppler 61 227 42 11
Laboratorium tel./fax 61 227 42 90
61 227 42 92
Bank krwi 61 227 42 94
Cytologii 61 227 42 07
EKG 61 227 42 37
EEG 61 227 42 06
Fizykoterapii i rehabilitacji 61 227 42 50
Sala gimnastyczna 61 227 42 52
Gastroenterologiczna 61 227 42 05
Fizjologii Pracy 61 227 42 04
Gabinet Zabiegowy 61 227 42 29
Protetyczna 61 227 42 84

ZARZĄD:

Sekretariat 61 227 41 04
fax. 61 227 41 03

ADMINSTRACJA:

Główna księgowa 61 227 41 05
Dział księgowości 61 227 41 06
Kierownik działu organizacji i nadzoru medycznego tel./fax 61 227 41 15
Dział organizacji nadzoru medycznego 61 227 41 16
61 227 41 17
Dział kadrowo-płacowy 61 227 41 08
Naczelna pielęgniarka 61 227 42 01
Pielęgniarka epidemiologiczna 61 227 42 02
Apteka szpitalna tel./fax 61 227 42 46
61 227 42 47
Portiernia 61 227 42 00